Правила и условия

Chipsmall оперира с уебсайта www.chipsmall.bg, за да осигури онлайн достъп до информация за продукти, които се предлагат в Chipsmall („продуктът“) и да улесни закупуването на продукти („Услугата“). Тези Условия за ползване, заедно с Условията за поръчка, се наричат ​​това \"Споразумение\". Използвайки Chipsmall, вие се съгласявате с всяко от следните условия, посочени тук („Условия за ползване“). Поръчвайки Продукти, вие се съгласявате с Условията за ползване, както и с Условията за поръчка, посочени по-долу. Chipsmall си запазва правото да променя настоящото споразумение по всяко време, без да ви уведомява предварително. Използването на Сайта след всяка такава модификация представлява Вашето съгласие да следвате и да бъдете обвързани от Споразумението, както е изменено. Последната дата на преразглеждане на настоящото споразумение е посочена по-долу.

1. Интелектуална собственост.
Услугата, Сайтът и цялата информация и / или съдържание, което виждате, чувате или изпитвате по друг начин на Сайта („Съдържанието“), са защитени от Китай и международните закони за авторските права, търговските марки и други и принадлежат на Chipsmall или неговия родител , партньори, филиали, сътрудници или трети страни. Chipsmall Ви предоставя личен, непрехвърлим, неизключителен лиценз за използване на Сайта, Услугата и Съдържанието за отпечатване, изтегляне и съхраняване на части от Съдържанието, което сте избрали, при условие че: (1) използвате само тези копия на Съдържанието за собствени вътрешни бизнес цели или за лична, нетърговска употреба; (2) не копирайте или публикувайте Съдържанието на който и да е мрежов компютър, нито предавайте, разпространявайте или излъчвайте Съдържанието на какъвто и да е носител; (3) не променят или променят Съдържанието по никакъв начин, нито изтриват или променят каквото и да било уведомление за авторски права или търговска марка. В резултат на този лиценз не ви се прехвърлят никакви права, заглавия или интереси от изтеглено Съдържание или материали. Chipsmall си запазва пълно заглавие и пълни права на интелектуална собственост върху всяко Съдържание, което изтегляте от Сайта, при спазване на този ограничен лиценз, за ​​да можете да използвате лично Съдържанието, както е посочено тук. Не можете да използвате никоя от марките или логата, появяващи се в целия Сайт, без да изразите писмено съгласие от собственика на търговската марка, освен ако това е разрешено от приложимото законодателство. Не можете да отразявате, изстъргвате или поставяте в рамка началната страница или други страници на този сайт на който и да е друг уеб сайт или уеб страница. Не можете да свързвате \"дълбоки връзки\" към сайта, т.е. да създавате връзки към този сайт, които заобикалят началната страница или други части на сайта, без писмено разрешение.

2. Отказ от гаранции.
Chipsmall не дава изрични, подразбиращи се гаранции или изявления по отношение на който и да е продукт или по отношение на сайта, услугата или съдържанието. Chipsmall изрично отказва всички гаранции от всякакъв вид, изрични, подразбиращи се, законоустановени или по друг начин, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, заглавие и никакво нарушение по отношение на продуктите, сайта, услугата и съдържанието. Chipsmall не гарантира какви функции, изпълнявани от сайта или услугата, ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки, или че дефектите в сайта или услугата ще бъдат коригирани. Chipsmall не гарантира точността или пълнотата на съдържанието или че грешките в съдържанието ще бъдат коригирани. Сайтът, услугата и съдържанието се предоставят на база \"както е\" и \"както е на разположение\". В Chipsmall IP адресите на посетителите периодично се преглеждат и анализират с цел мониторинг и ефективно подобряване само на нашия уеб сайт и те няма да се споделя извън Chipsmall. По време на посещение на уебсайт може да ви помолим за информация за контакт (имейл адрес, телефонен номер, номер на факс и адреси за доставка / фактуриране). Тази информация се събира на доброволни начала и само с ваше одобрение.

3. Ограничение на отговорността.
В никакъв случай Chipsmall не носи отговорност пред купувача или пред трета страна за непреки, случайни, специални, последващи, наказателни или примерни щети (включително без ограничение пропуснати печалби, пропуснати спестявания или загуба на бизнес възможност), произтичащи от или свързани с тях до; (I) Всеки продукт или услуга, предоставени или ще бъдат предоставени от Chipsmall, или използването на невъзможност за използване на същото; (II) Използването или невъзможността за използване на сайта, услугата или съдържанието; (III) Всяка транзакция, извършена чрез или улеснена от сайта; (IV) Всяка претенция, свързана с грешки, пропуски или други неточности в сайта, услугата и / или съдържанието; (V) Неупълномощен достъп до или алитерация на вашите предавания или данни; (VI) Изявления или поведение на трета страна на сайта или услугата; (VII) Всеки друг въпрос, свързан с продуктите, сайта, услугата или съдържанието, дори ако Chipsmall е бил уведомен за възможността за такива щети.

Единственото задължение и отговорност на Chipsmall за дефекти на продукта е, по избор на Chipsmall, да замени такъв дефектен продукт или да възстанови на клиента сумата, платена от клиента, поради което отговорността на Chipsmall в никакъв случай не надвишава покупната цена на купувача. Горното средство за защита ще бъде предмет на писмено уведомление на купувача за дефект и връщане на дефектния продукт в рамките на шестдесет (30) дни от покупката. Горното средство за защита не се прилага за продукти, които са били подложени на злоупотреба (включително без ограничение статично разтоварване), пренебрегване, авария или модификация, или на продукти, които са запоени или променени по време на сглобяването или не могат да бъдат тествани по друг начин. Ако сте недоволни от сайта, услугата, съдържанието или от условията за използване, вашето единствено и изключително средство за защита е да прекратите използването на сайта. Чрез използването на сайта вие признавате, че използването на сайта е на ваш собствен риск.

Условия за поръчка

Всички поръчки, направени чрез Сайта или чрез печатния каталог, са предмет на условията на настоящото споразумение, включително следните условия на поръчката. Никаква промяна, изменение, изтриване или модификация на което и да е от настоящото споразумение не е разрешено без писмено разрешение от упълномощен представител на Chipsmall. Всяка предполагаема промяна, предоставена от купувача във всяка допълнителна документация, се отхвърля изрично. Поръчки, направени във формуляри, отклоняващи се от тези условия, могат да бъдат приети, но само въз основа на това, че условията на това споразумение ще имат предимство.

1. Валидиране и приемане на поръчки.
Когато направите поръчка, ние можем да проверим начина ви на плащане, адреса за доставка и / или освободения от данък идентификационен номер, ако има такъв, преди да обработим вашата поръчка. Направената от Вас поръчка чрез Сайта е предложение за закупуване на нашите Продукти. Chipsmall може да приеме вашата поръчка, като обработи вашето плащане и изпрати Продукта, или може по някаква причина да откаже да приеме вашата поръчка или която и да е част от вашата поръчка. Никаква поръчка не се счита за приета от Chipsmall, докато Продуктът не бъде изпратен. Ако откажем да приемем вашата поръчка, ще се опитаме да ви уведомим, като използваме имейл адреса или друга информация за контакт, която сте предоставили с вашата поръчка.

2. Електронна комуникация.
Когато правите поръчка чрез Сайта, от вас се изисква да предоставите валиден имейл адрес, който можем да използваме, за да комуникираме с вас относно състоянието на вашата поръчка, да ви съветваме относно изпращането на поръчани продукти и да ви предоставяме всякакви други известия , разкрития или други съобщения, свързани с вашата поръчка.

3. Ценообразуване.
Котировките на уебсайтове на Chipsmall и свързаните с тях услуги се изчисляват само в щатски долари и сетълмент на валутата, ако американската валута не е в обхвата на използването на национални или регионални клиенти, моля, обменен курс за съответното преобразуване според собствените им държави или региони. Всички цени са в щатски долари.

4. Информация за продукта.
Тип на продукта на уебсайта Chipsmall, описанието и параметрите на продукта, съответните снимки, видео и друга информация се предоставят от Интернет и съответните доставчици, уебсайтът на Chipsmall не носи отговорност за точността, целостта, законността или автентичността на информацията. Освен това уебсайтът на Chipsmall или каквото и да е използване на информационни бизнеси и техните рискове на този уебсайт не носят никаква отговорност.

5. Плащане.
Chipsmall предлага няколко удобни начина на плащане с щатски долари, включително PAYPAL, кредитна карта, Master Card, VISA, American Express, Western Union, банков превод. Плащането трябва да се извърши във валутата, в която е направена поръчката. Ако имате други условия за плащане, моля, свържете се с клиентската служба на Chipsmall на [email protected].

6. Такси за доставка.
Таксите за доставка или транспорт, застраховка и митнически сборове по местоназначението ще бъдат заплатени от клиентите.

7. Банкова такса.
За банков превод начисляваме банкова такса в размер на US $ 35,00, за PAYPAL и кредитна карта - 5% такса за обслужване от общата сума, за Western Union няма банкова такса.

8. Обработка на такса.
Няма минимална такса за поръчка или обработка.

9. Политика за товарни щети и връщане.
Ако получите стоки, които са били повредени при транспортиране, е важно да запазите картонената кутия, опаковъчния материал и частите непокътнати. Моля, свържете се с клиентската служба на Chipsmall незабавно, за да предявите иск. Всички връщания трябва да бъдат направени в рамките на 30 дни от датата на фактурата и да бъдат придружени от оригиналния номер на фактура, сертификат за гаранционна карта, снимка на част и кратко обяснение или протокол от теста на причината за връщането. Връщане няма да бъде прието след 30 дни. Върнатите стоки трябва да бъдат в оригинална опаковка и в състояние за препродажба. Части, върнати поради грешка на клиента по време на офертата или продажбата, няма да бъдат приети.

10. Митнически проблем.
Котировките на Chipsmall са по цена FOB, ние не носим отговорност за митническото оформяне на страните на местоназначение. Ако частите на клиента са били задържани или иззети от местната митница на клиента, Chipsmall може да предостави някои документи за клиентите, но Chipsmall не носи отговорност за митническото оформяне, Chipsmall не плаща митници такса, всичко е задължение на клиента да изчисти частите от местните митници на клиента. Chipsmall няма да изпраща отново, ако части са били задържани или иззети в местната митница на клиента, няма възстановяване на плащането.

11. Задължения и отговорности.
Chipsmall е професионална платформа за търговия на B2B и B2C и ние можем да инспектираме само външното състояние на стоките, но не и вътрешната функция. Връщане в рамките на 30 дни ще бъде прието, но клиентите нямат право да преследват Chipsmall за нефункционални стоки, също така нямат право да поискат допълнително обезщетение. Chipsmall е платформа за услуги, ние не сме производители, ние просто предоставяме услугата и помагаме на клиента да закупи продуктите, от които се нуждае. Chipsmall си запазва правото на окончателни обяснения.
GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus

Обратна връзка

Оценяваме ангажираността Ви с продуктите и услугите на Chipsmall. Вашето мнение е важно за нас! Моля, отделете малко време, за да попълните формуляра по-долу. Вашата ценна обратна връзка гарантира, че ние постоянно предоставяме изключителната услуга, която заслужавате. Благодарим Ви, че сте част от нашето пътуване към съвършенството.